Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka telefonického centra

Description

Code

1439.1

Description

Manažéri telefonického centra stanovujú mesačné, týždenné a denné ciele služby. Vykonávajú mikroriadenie výsledkov získaných v centre s cieľom iniciatívne reagovať na plány, školenia alebo motivačné plány v závislosti od problémov, ktorým služba čelí. Usilujú sa o dosiahnutie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako je minimálny čas prevádzky, denný predaj a súlad s parametrami kvality.

Alternatívne označenie

manažér telefonického centra

manažérka telefonického centra

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept