Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energetický konzultant/energetická konzultantka

Description

Code

3112.7

Description

Energetickí konzultanti radia klientom o výhodách a nevýhodách rôznych zdrojov energie. Pomáhajú klientom pochopiť energetické tarify a snažia sa znížiť ich spotrebu energie a uhlíkovú stopu používaním energeticky účinných produktov a metód.

Alternatívne označenie

energetická konzultantka

energetický konzultant

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept