Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti reklamy

Description

Code

2431.3

Description

Špecialisti v oblasti reklamy poskytujú poradenstvo spoločnostiam a organizáciám, pokiaľ ide o rozvoj ich reklamných stratégií a tém týkajúcich sa reklamy, ktoré sa vzťahujú na všeobecnejší strategický prístup. Kombinujú poznatky z oblasti marketingu, rozpočtov a psychológie s tvorivým myslením v záujme vypracúvania reklamných kampaní. Navrhujú alternatívy klientom, ktorí propagujú svoje organizácie, produkty alebo projekty.

Alternatívne označenie

špecialistka v oblasti reklamy

špecialista v oblasti reklamy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept