Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riaditeľ/riaditeľka vzdelávacieho zariadenia

Description

Code

1345.1

Description

Riaditelia vzdelávacích zariadení riadia každodenné činnosti vzdelávacích inštitúcií. Rozhodujú o prijímaní študentov a zodpovedajú za dodržiavanie učebných osnov, ktoré určujú akademický rozvoj študentov. Riadia personál, úzko spolupracujú s vedúcimi jednotlivých oddelení a včas hodnotia učiteľov, aby sa zabezpečili optimálne výkony v triedach. Takisto zabezpečujú, aby škola spĺňala štátne požiadavky na vzdelávanie stanovené zákonom, a spolupracujú s miestnou komunitou a samosprávou.

Alternatívne označenie

riaditeľka vzdelávacej inštitúcie

riaditeľka vzdelávacieho zariadenia

riaditeľka školy

riaditeľ vzdelávacej inštitúcie

riaditeľ vzdelávacieho zariadenia

riaditeľ školy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept