Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

poradca/poradkyňa v oblasti chovu hospodárskych zvierat

Description

Code

2132.6

Description

Poradcovia v oblasti chovu hospodárskych zvierat poskytujú poľnohospodárom a chovateľom hospodárskych zvierat komplexné odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť optimalizáciu ich podnikania a produkcie.

Alternatívne označenie

agrologička so špecializáciou na chov hospodárskych zvierat

agrológ so špecializáciou na chov hospodárskych zvierat

konzultantka v oblasti chovu hospodárskych zvierat

konzultant v oblasti chovu hospodárskych zvierat

odborník na živočíšnu výrobu

odborníčka na živočíšnu výrobu

poradca v oblasti chovu hospodárskych zvierat

poradkyňa v oblasti chovu hospodárskych zvierat

poľnohospodárska poradkyňa

poľnohospodársky poradca

zootechnik

zootechnička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept