Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka montáže motorových vozidiel

Description

Code

3122.3.5

Description

Supervízori montáže motorových vozidiel koordinujú pracovníkov, ktorí sú zapojení do výroby motorových vozidiel, a plánujú ich činnosti. Pripravujú správy o výrobe a odporúčajú opatrenia na zníženie nákladov a zvýšenie produktivity, napríklad najímanie pracovníkov, objednávanie nových zariadení a zavádzanie nových výrobných metód. Školia zamestnancov v politikách spoločnosti, pracovných povinnostiach a bezpečnostných opatreniach. Dohliadajú na dodávky a komunikujú s inými oddeleniami, aby sa zabránilo zbytočnému prerušeniu výrobného procesu.

Alternatívne označenie

supervízorka montáže motorových vozidiel

supervízor montáže motorových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept