Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sprostredkovateľ/sprostredkovateľka v oblasti nakladania s odpadom

Description

Code

3324.1.2

Description

Sprostredkovatelia v oblasti nakladania s odpadom pôsobia ako sprostredkovatelia medzi klientmi a odvetviami odpadového hospodárstva. Zabezpečujú, aby odpad od klienta zbieral špecializovaný odborník a prepravoval ho do zariadenia na nakladanie s odpadom, kde sa spracúva.

Alternatívne označenie

sprostredkovateľka v oblasti nakladania s odpadom

sprostredkovateľ v oblasti nakladania s odpadom

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept