Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konzultant v oblasti zamestnanosti a profesijného začlenenia/konzultantka v oblasti zamestnanosti a profesijného začlenenia

Description

Code

2423.2

Description

Konzultanti v oblasti zamestnanosti a profesijného začlenenia ponúkajú nezamestnaným osobám pomoc pri hľadaní zamestnania alebo možnosti odbornej prípravy v závislosti od vzdelania, odbornej kvalifikácie a praxe. Radia im, ako majú pri hľadaní zamestnania prezentovať svoje zručnosti. Konzultanti v oblasti zamestnanosti a profesijného začlenenia pomáhajú uchádzačom o zamestnanie písať životopisy a motivačné listy, pripraviť sa na pracovný pohovor a radia im, kde majú hľadať nové pracovné príležitosti alebo príležitosti na odbornú prípravu.

Alternatívne označenie

konzultantka v oblasti zamestnanosti a profesijného začlenenia

konzultant v oblasti zamestnanosti a profesijného začlenenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept