Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka stavieb pod vodou

Description

Code

3123.2

Description

Supervízori stavieb pod vodou monitorujú podmorské stavebné projekty, ako sú tunely, plavebné komory a piliere mostov. Vydávajú pokyny a usmernenia pre stavebných potápačov a zabezpečujú, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy.

Alternatívne označenie

supervízor stavieb pod vodou

supervízorka stavieb pod vodou

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept