Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

likvidátor/likvidátorka poistných škôd

Description

Code

3315.5

Description

Likvidátori poistných škôd posudzujú a hodnotia poistné nároky prešetrením prípadov a určením zodpovednosti a škôd v súlade s politikami poisťovne. Vypočúvajú žiadateľa a svedkov a podľa potreby píšu správy pre poisťovateľa, a ak je to vhodné, aj odporúčania na urovnanie. K úlohám likvidátorov poistných škôd patria platby poistníkovi v na základe jeho nároku, konzultácie s odborníkmi na škodu a poskytovanie informácií klientom prostredníctvom telefónu.

Alternatívne označenie

likvidátor poistných škôd

likvidátorka poistných škôd

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept