Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka bezpečnostnej služby

Description

Code

1219.1.2

Description

Manažéri bezpečnostných služieb sú zodpovední za bezpečnosť ľudí, ako sú zákazníci a zamestnanci, a za aktíva spoločnosti, či už pevné, hnuteľné, stroje, vozidlá alebo nehnuteľnosti. Zaisťujú bezpečnosť a ochranu prostredníctvom presadzovania bezpečnostných politík, sledujú rôzne udalosti, zavádzajú bezpečnostné protokoly, vytvárajú postupy reakcie na núdzové situácie, vykonávajú bezpečnostné hodnotenia a dohliadajú na členov bezpečnostných služieb.
 

Alternatívne označenie

vedúca strážnej služby

manažérka bezpečnostnej služby

vedúci SBS

manažér bezpečnostnej služby

vedúci strážnej služby

vedúca SBS

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept