Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolór/kontrolórka leteckých motorov

Description

Code

3115.1.2

Description

Kontrolóri leteckých motorov kontrolujú všetky typy motorov používaných v lietadlách v továrňach, aby sa zabezpečil súlad s bezpečnostnými normami a predpismi. Vykonávajú rutinné inšpekcie, inšpekcie po generálnej oprave, inšpekcie pred uvedením do prevádzky a inšpekcie po nehodách. Poskytujú dokumentáciu pre opravárenské činnosti a technickú podporu údržbárskym a opravárenským centrám. Preskúmavajú administratívne záznamy, analyzujú prevádzkovú výkonnosť motorov a podávajú správy o svojich zisteniach.

Scope note

Excludes aircraft engine tester.

Alternatívne označenie

kontrolórka leteckých motorov

kontrolór leteckých motorov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept