Skip to main content

Show filters

Hide filters

palubný sprievodca/palubná sprievodkyňa v leteckej doprave

Description

Code

5111.2.1

Description

Palubní sprievodcovia v leteckej doprave poskytujú rôzne druhy osobných služieb, ktorými prispievajú k bezpečnosti a pohodliu cestujúcich počas letu. Vítajú cestujúcich, kontrolujú letenky a usmerňujú cestujúcich na pridelené sedadlá. Po pristátí vypracúvajú správy, v ktorých opíšu priebeh letu z hľadiska prevádzky, postupov a nezvyčajných situácií.

Alternatívne označenie

letuška

palubná sprievodkyňa v leteckej doprave

palubný sprievodca v leteckej doprave

stavardka

stevard

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept