Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

vedúci/vedúca pestovania poľnohospodárskych plodín

Description

Code

6111.1

Description

Vedúci pestovania poľnohospodárskych plodín majú na starosti vedenie a spoluprácu s tímom pestovateľov poľnohospodárskych plodín. Organizujú denný pracovný rozvrh pre pestovanie plodín a podieľajú sa na výrobe.

Alternatívne označenie

koordinátorka pestovania plodín

koordinátor pestovania plodín

majsterka rastlinnej výroby

majster rastlinnej výroby

pracovník poľnohospodárskeho družstva

pracovník v rastlinnej výrobe

pracovníčka poľnohospodárskeho družstva

pracovníčka v rastlinnej výrobe

vedúca pestovania plodín

vedúci pestovania plodín

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept