Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka aparátu politickej strany

Description

Code

2432.7

Description

Pracovníci aparátu politickej strany plnia administratívne úlohy politickej strany, ako napríklad riadenie rozpočtu, vedenie záznamov, písanie programov atď. Takisto zabezpečujú produktívnu komunikáciu s vládnymi orgánmi, tlačou a médiami.

Scope note

Excludes membership administrators.

Alternatívne označenie

pracovníčka aparátu politickej strany

pracovník aparátu politickej strany

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept