Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobca/výrobkyňa elektronických hudobných nástrojov

Description

Code

8212.3.3

Description

Výrobcovia elektronických hudobných nástrojov vytvárajú a montujú časti na výrobu elektronických prístrojov podľa určených pokynov alebo diagramov. Inštalujú a testujú elektrické snímače, čistia a kontrolujú hotové nástroje.

Alternatívne označenie

elektronických hudobných nástrojov

výrobkyňa elektronických hudobných nástrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept