Skip to main content

Show filters

Hide filters

lesný technik/lesná technička

Description

Code

3143.1

Description

Lesní technici pomáhajú správcovi lesa a podporujú ho a vykonávajú jeho rozhodnutia. Dohliadajú na tím operátorov zariadení lesného hospodárstva a podporujú a dohliadajú na lesné hospodárstvo a ochranu životného prostredia prostredníctvom výskumu a zhromažďovania údajov. Spravujú aj plány ochrany zdrojov a ťažby.

Alternatívne označenie

koordinátorka lesných činností

koordinátor lesných činností

majsterka v lesníctve

majster v lesníctve

riadiaca pracovníčka lesných činností

riadiaci pracovník lesných činností

vedúca lesných operácií

vedúci lesných operácií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept