Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka zariadenia na spracovanie tuhých odpadov

Description

Code

3132.3

Description

Operátori zariadenia na spracovanie tuhých odpadov prevádzkujú a udržiavajú zariadenia na spracovanie a distribúciu tuhého odpadu a skúšajú vzorky s cieľom monitorovať znečistenie. Pomáhajú pri zbere a zneškodňovaní pevného odpadu, ako je stavebný a demolačný odpad, a zabezpečujú, aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s bezpečnostnými predpismi. Zabezpečujú vyprázdnenie kontajnerov na nakladanie s odpadom, zabezpečujú riadne rozlišovanie medzi odpadom, ktorý sa má recyklovať alebo zneškodniť, a monitorujú zariadenia.

Alternatívne označenie

operátorka zariadenia na spracovanie tuhých odpadov

operátor zariadenia na spracovanie tuhých odpadov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept