Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektromechanik/elektromechanička koľajových vozidiel

Description

Code

7412.11

Description

Elektromechanici koľajových vozidiel inštalujú, vykonávajú údržbu a opravujú elektrické a elektronické systémy v železničných vozňoch, ako sú klimatizačné systémy, svetelné zdroje, vykurovacie systémy, elektrické vedenie atď. Na kontrolu vozňov a zisťovanie porúch používajú diagnostické skúšobné zariadenia. Na opravy používajú ručné náradie a špecializované elektrické nástroje a prístroje.

Alternatívne označenie

vozová elektrikárka

elektromechanik koľajových vozidiel

elektromechanička koľajových vozidiel

vozový elektrikár

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept