Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

podnikový právnik/podniková právnička

Description

Code

2611.1.1

Description

Podnikoví právnici poskytujú právnické poradenské služby a zastupujú podniky a organizácie. Poskytujú poradenstvo v otázkach týkajúcich sa daní, práv a patentov, medzinárodného obchodu, ochranných známok a právnych finančných otázok vyplývajúcich z prevádzky podniku.

Alternatívne označenie

podnikový právnik

podniková právnička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept