Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať harmonogram zásobovania vodou

Description

Description

Prispôsobenie operácií distribúcie a zásobovania vodou na účely zavlažovania, používania domácnosťami alebo podnikmi, aby sa zabezpečilo správne načasovanie a dodržiavanie harmonogramu.

URI – koncept