Skip to main content

Show filters

Hide filters

určiť poruchy učenia

Description

Description

Pozorovanie a odhaľovanie príznakov špecifických ťažkostí s učením, ako sú hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD), dyskalkúlia a dysgrafia u detí alebo dospelých. Ak je to potrebné, odkázanie žiaka na správneho špecializovaného odborníka na vzdelávanie.

Vzťahy

URI – koncept