Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvoriť animované príbehy

Description

Description

Vytvárať animované sekvencie a príbehy pomocou počítačového softvéru a techník ručného kreslenia.

URI – koncept