Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať komunikačné politiky kultúrnej inštitúcie

Description

Description

Vypracovať komunikačné politiky pre múzeum a akékoľvek umelecké zariadenie a program aktivít zameraný na všetky cieľové skupiny. Vytvoriť sieť externých kontaktov na sprostredkovanie informácií cieľovým skupinám na tento účel.

URI – koncept