Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyhovieť estetickým požiadavkám

Description

Description

Spĺňať estetické požiadavky a vytvárať dizajn, ktorý je v súlade s očakávaniami, pokiaľ ide o vizuálne prvky a artérie.

Vzťahy

URI – koncept