Skip to main content

Show filters

Hide filters

globálne normy pre podávanie správ o udržateľnosti

Description

Description

Globálny štandardizovaný rámec pre podávanie správ, ktorý organizáciám umožňuje kvantifikovať ich environmentálny a spoločenský vplyv a vplyv v oblasti správy a riadenia a komunikovať ho.

URI – koncept