Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifikovať vzdelávacie potreby

Description

Description

Analýza problémov s odbornou prípravou a určenie požiadaviek na odbornú prípravu organizácie alebo jednotlivcov s cieľom poskytnúť im pokyny prispôsobené ich predchádzajúcim vedomostiam, profilu, prostriedkom a problémom.

URI – koncept