Skip to main content

Show filters

Hide filters

podobnosť modelu

Description

Description

Teória a umenie predvídania výkonu prototypu na základe pozorovaní modelu v mierke.

Vzťahy

URI – koncept