Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripravovať mladých ľudí na dospelosť

Description

Description

Pracovať s deťmi a mladými ľuďmi na identifikácii zručností a schopností, ktoré budú potrebovať, aby sa stali plnohodnotnými občanmi, a s cieľom pripraviť ich na samostatnosť.

Vzťahy

URI – koncept