Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvárať kanalizačné siete

Description

Description

Vytvárať systémy a metódy výstavby a inštalácie zariadení na prepravu a čistenie odpadových vôd, ktoré sa používajú na odvádzanie odpadových vôd z obydlí a zariadení cez zariadenia na čistenie vody alebo cez iné kanalizačné systémy, aby sa zabezpečilo správne zneškodnenie alebo opätovné použitie. Vytvárať takéto systémy so zreteľom na otázky týkajúce sa životného prostredia a udržateľnosti.

URI – koncept