Skip to main content

Show filters

Hide filters

kalibrovať mechatronické prístroje

Description

Description

Opravovať a prispôsobovať spoľahlivosť mechatronického prístroja pomocou merania a porovnávania výsledkov s údajmi referenčného zariadenia alebo so súborom štandardizovaných výsledkov. Robí sa to v pravidelných intervaloch, ktoré stanoví výrobca.

URI – koncept