Skip to main content

Show filters

Hide filters

použiť bezpečné pracovné postupy vo veterinárnom prostredí

Description

Description

Uplatňovať bezpečné pracovné postupy vo veterinárnom prostredí s cieľom identifikovať nebezpečenstvá a súvisiace riziká a predchádzať nehodám alebo incidentom. Zahŕňa to zranenia od zvierat, zoonotické ochorenia, chemikálie, vybavenie a pracovné prostredia.

URI – koncept