Skip to main content

Show filters

Hide filters

informovať ostatné oddelenia o výsledkoch testov

Description

Description

Poskytovať príslušným oddeleniam informácie o testovaní, ako sú skúšobné plány, štatistiky testovania vzoriek a výsledky testov.

Vzťahy

URI – koncept