Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať údržbu technickej konštrukcie

Description

Description

Pred montážou skontrolovať technickú konštrukciu a v prípade potreby vykonať malé opravy.

Scope note

This excludes regular in-depth maintenance checks done in the workshop.

URI – koncept