Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať tlačiarenské strojové zariadenia

Description

Description

Obsluhovať stroje na rôzne druhy tlačených dokumentov, úprava písma, veľkosti papiera a hmotnosti. To umožňuje správne umiestniť písmená s horným aj dolným doťahom.

URI – koncept