Skip to main content

Show filters

Hide filters

proces výroby optických zariadení

Description

Description

Proces a rôzne fázy výroby optického výrobku od návrhu a prototypov až po prípravu optických komponentov a šošoviek, montáž optických zariadení a priebežné a záverečné skúšanie optických výrobkov a ich zložiek.

URI – koncept