Skip to main content

Show filters

Hide filters

techniky osobnej reflexie založené na spätnej väzbe

Description

Description

Procesy sebahodnotenia a reflexie založené na 360 stupňovej spätnej väzbe od podriadených, kolegov a nadriadených, ktoré podporujú osobný a profesijný rast.

URI – koncept