Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyvinúť štatistický softvér

Description

Description

Zúčastňovať sa na rôznych štádiách vývoja počítačových programov určených na ekonometrickú a štatistickú analýzu, ako sú výskum, vývoj nových výrobkov, vývoj prototypov a údržba.

Vzťahy

URI – koncept