Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečiť dodržiavanie politík

Description

Description

Zabezpečovať súlad s právnymi predpismi a postupmi podniku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a vo verejných priestoroch. Zabezpečiť informovanosť a súlad so všetkými politikami spoločnosti v oblasti zdravia, bezpečnosti a rovnakých príležitostí na pracovisku. Vykonávať akékoľvek iné úlohy, ktoré možno odôvodnene požadovať.

Vzťahy

URI – koncept