Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vykonávať činnosti v oblasti nákladového účtovníctva

Description

Description

Vykonávať činnosti súvisiace s nákladmi a operácie v rámci účtovných činností, ako sú vývoj štandardných nákladov analýza priemerných cien, analýza pomeru marží a nákladov, kontrola zásob a analýza rozptylu. Podávať manažmentu správy o výsledkoch a poskytovať poradenstvo v súvislosti s možnými opatreniami na kontrolu a zníženie nákladov.

URI – koncept