Skip to main content

Show filters

Hide filters

sledovať trendy v oblasti interiérového dizajnu

Description

Description

Sledovať trendy v interiérovom dizajne akýmikoľvek prostriedkami vrátane účasti na odborných veľtrhoch, prostredníctvom časopisov, prostredníctvom klasickej a súčasnej umeleckej kinotvorby, reklamy, divadla, cirkusu a výtvarného umenia.

URI – koncept