Skip to main content

Show filters

Hide filters

procesy prenosu tepla

Description

Description

Oblasť informácií, ktorá rozlišuje tri typy prenosu tepla, ako sú vedenie, konvekcia a žiarenie. Tieto procesy stanovujú limity pre výkonnosť tepelných komponentov a systémov.

URI – koncept