Skip to main content

Show filters

Hide filters

vtlačiť vzduchovú tyč v anodickej nádrži

Description

Description

Vtlačiť vzduchovú tyč spojenú s okamžitým prívodom nízkotlakového vzduchu do anodickej nádrže, aby sa uľahčila mobilita z vodíkového odplynu cez odvzdušňovací ventil do všeobecného výfukového ventilátora a nakoniec do ovzdušia.

Vzťahy

URI – koncept