Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať údržbu nádrží vo vinohradníctve

Description

Description

Čistiť a dezinfikovať vnútro nádrží a hadíc pomocou chemických látok. Odstraňovať a inštalovať poklopy z hornej časti nádrže, ako aj ventilátory vyrobené z pevného kovu alebo plechovej mrežoviny. Umývať vonkajšok nádrží chemickými čistiacimi prostriedkami. Dezinfikovať a sterilizovať fermentačné a zosilňovacie nádrže a železničné cisterny pomocou vzduchovej hadice a uhličitanu sodného.

URI – koncept