Skip to main content

Show filters

Hide filters

viesť záznamy o zásobách

Description

Description

Viesť písomné záznamy o objeme zásob na sklade, prichádzajúcich a odchádzajúcich výrobkoch potrebných na riadne fungovanie služieb, opravy a údržbu.

URI – koncept