Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvárať koncepcie na šetrenie energie

Description

Description

Využívanie aktuálnych výsledkov výskumu a spolupráca s odborníkmi na optimalizáciu alebo rozvoj koncepcií, zariadení a výrobných procesov, ktoré vyžadujú menšie množstvo energie, napríklad nové izolačné postupy a materiály.

URI – koncept