Skip to main content

Show filters

Hide filters

dohliadať na práce pri plánovaní dizajnu

Description

Description

Dohliadanie prebiehajúce práce v štádiu návrhu a na mieste.

URI – koncept