Skip to main content

Show filters

Hide filters

procesy extrúzie

Description

Description

Rôzne procesy používané na extrudovanie, vytváranie predmetov prierezovej povahy, pri obrábaní kovov, ako sú priama extrúzia, nepriama extrúzia, hydrostatická extrúzia, extrúzia za tepla, extrúzia za studena a ostatné.

URI – koncept