Skip to main content

Show filters

Hide filters

poznanie zákazníka

Description

Description

Marketingová koncepcia týkajúca sa hlbokého pochopenia motivácie, správania, presvedčenia, preferencií a hodnôt zákazníka, ktoré pomáhajú pochopiť dôvody jeho správania. Tieto informácie je potom možné využiť na komerčné účely.

URI – koncept