Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať softvér CAD na podrážky

Description

Description

Digitalizovanie a skenovanie obuvníckych kopýt. Práca so súbormi v rôznych systémoch CAD. Vytvorenie 3D modelov podrážok a vytvorenie počítačovo podporovaných 2D návrhov. Odstupňovanie a získanie série veľkostí. Vypracovanie technických špecifikácií pre výrobu. Vytvorenie počítačovo podporovaných 2D a 3D projekčných návrhov a technických výkresov foriem na vulkanizované a vstrekované podrážky. Exportovanie súborov virtuálnych modelov do 3D tlačiarní, CAM alebo CNC systémov.

URI – koncept